دوغ سنتی

کافه کباب حسینی

سفارش غذا تلفنی: 02165822408 و 02166839294

برنج زعفرانی ایرانی
سینی کباب مخصوص
سبزی ریحان